Historia

24 lutego 2004 Ojciec Święty Jan Paweł II, po konsultacjach nuncjatury apostolskiej w Polsce, dokonał wyboru Świdnicy (spośród Nysy, Wałbrzycha i Kłodzka) na stolicę nowej diecezji na Dolnym Śląsku. Zrealizował w ten sposób założenia bulli Totus Tuus Poloniae Populus. Nowa diecezja powstała z połączenia 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej i 8 dekanatów diecezji legnickiej.

Pierwszym biskupem Jan Paweł II mianował ks. inf. Ignacego Deca, dotychczasowego rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Uroczysty ingres i sakra ks. Ignacego Deca odbyły się 25 marca 2004. Głównym szafarzem tej uroczystości był Henryk kard. Gulbinowicz. W inauguracji nowej diecezji wzięło udział wiele osób ze świata nauki i duchowieństwa, na czele z szeroką reprezentacją Episkopatu Polski, z jego przewodniczącym, abp. Józefem Michalikiem, na czele. Obecny był także nuncjusz apostolski w Polsce – abp Józef Kowalczyk.

Biskup diecezjalny od dnia sakry rozpoczął tworzenie struktur diecezjalnych. Na początku erygował Świdnicką Kurię Biskupią (kanclerzem został ks. Stanisław Chomiak), powołał również diecezjalną Caritas. Ustanowił także radę kapłańską, kolegium konsultorów, radę duszpasterską oraz inne instytucje potrzebne w zarządzaniu diecezją. 8 maja 2004, podczas mszy świętej, w obecności Henryka kard. Gulbinowicza ogłoszono decyzję o powołaniu do istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Jego patronem został św. Wojciech, biskup i męczennik.

19 marca 2008 Papież Benedykt XVI mianował ks. prał. Adama Bałabucha pierwszym w dziejach diecezji świdnickiej biskupem pomocniczym. Diecezja świdnicka jest jedyną polską diecezją, której nie odwiedził dotąd papież w czasie pontyfikatu. Na terenach tych (Wałbrzych-Książ, Świebodzice, Stary Wielisław, Stare Bogaczowice, Góra Igliczna, Wambierzyce, Bardo) przebywał kilka razy ks. Karol Wojtyła, ale nie jako papież.

źródło : Wikipedia