Kościół parafialny pw. św. Jadwigi - Ostroszowice
Parafia św. Jadwigi, dekanat Bielawa

Ostroszowice to stara wieś podgórska położona w wygodnej niecce między Wzgórzami Bielawskimi a Górami Sowimi. Jej historia sięga prawdopodobnie XIII wieku, choć wzmiankowana jest dopiero w 1366 roku w dokumencie stwierdzającym osadnictwo niemieckie. Ostroszowice zwane były wówczas Wygandsdorfem, potem Weigelsdorfem. Rozwój miejscowości w znaczącej mierze związany był z bliskością Dzierżoniowa – na owe czasy dużego i prężnie działającego ośrodka. Wśród wielu właścicieli Ostroszowic, m.in. z rodu von Netz i von Gellhorn, znalazł się także Heinrich Leopold von Seherr-Thoss, który w 1789 roku otrzymał z rąk samego Stanisława Augusta Poniatowskiego Order Orła Białego.

Jasny, murowany korpus kościoła pw. św. Jadwigi wznosi się w centrum Ostroszowic. Orientowana, jednonawowa świątynia posiada węższe, trójbocznie zakończone i oszkarpowane prezbiterium. Kalenicę dwuspadowego dachu wieńczy ośmioboczna sygnaturka. Kościół parafialny pojawia się na kartach dokumentów już w 1572 roku, ale ten obecny wzniesiony został w latach 1592-1600. Konstrukcję powiększono w XVIII wieku, a gruntownie przebudowano dopiero w 1894 roku – powiększając całość m.in. o prezbiterium. Świątynia doczekała się restauracji w 1960 roku, później (w latach 1973-1974) odmalowano wnętrze i wykonano remont organów. W 2000 roku przeprowadzono renowację bocznego ołtarza. Tak odnowiony kościół poświęcił kard. Henryk Gulbinowicz.

Wśród elementów zdobiących niegdyś świątynię warto odnotować obecność renesansowej, kamiennej chrzcielnicy z rzeźbionymi herbami rodowymi fundatorów. Dzisiaj wnętrze wyposażone jest w dwa barokowe ołtarze z XVII i XVIII wieku oraz rokokowy krucyfiks. Niedaleko kościoła znajduje się plebania przebudowana w XIX wieku.

Opiekunką wspólnoty jest bł. Jadwiga, koronowana 16 października 1384 roku na królową Polski. Rezygnując z małżeństwa z Wilhelmem Habsburgiem, młodziutka władczyni – dla nawrócenia i chrztu Litwy – poślubiła księcia Władysława Jagiełłę. Przez całe życie krzewiła wiarę katolicką. Jej kult zaczął się szerzyć tuż po śmierci. Już w 1426 roku abp gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec wydał polecenie otwarcia formalnego procesu kanonizacyjnego.

Od 1992 roku w Ostroszowicach duszpasterzuje ks. Michał Jaremko. W parafii szczególnie rozwija się wspólnota Żywego Różańca, liturgiczna służba ołtarza oraz Eucharystyczny Ruch Młodych.

Lokalizacja

Wyznacz trasę