Kościół parafialny pw. św. Antoniego - Pieszyce
Parafia św. Antoniego, dekanat Bielawa

Pieszyce pojawiają się po raz pierwszy w dokumencie biskupa wrocławskiego Tomasza w XIII wieku. Na jego mocy hierarcha oddzielił kaplicę w Pieszycach od parafii w Dzierżoniowie, tworząc tym samym nową parafię pw. św. Jakuba. Pieszyce uzyskały prawa miejskie w 1962 roku – do okresu powojennego miejscowość rozwijała się dzięki budowie manufaktur – prężnie działało tu tkactwo lnu i bawełny. Po zmianie zachodnich granic Pieszyce zostały włączone do Polski. Miejsce dotychczasowego – niemieckiego proboszcza zajął ks. Leon Izdebski, który podjął starania związane z powołaniem do życia nowej wspólnoty. Jego zabiegi zaowocowały utworzeniem parafii pw. św. Antoniego z Padwy, która zajęła poprotestancką świątynię. Gmina wybudowała ją w latach 1871-1875 na terenie należącym do fabrykanckiej rodziny Zwazingerów. Kościół został wzniesiony na planie krzyża. Adaptacja świątyni na potrzeby obrządku katolickiego przebiegała stopniowo. Konsekracji dokonał 22 września 1946 roku kanclerz kurii wrocławskiej ks. Alojzy Przybyła.

Kościół jest budowlą trójnawową z transeptem, a jego wnętrze stanowi piękny przykład realizacji stylu neogotyckiego. Szczególnymi komponentami są kamienna ambona z drewnianym, strzelistym baldachimem, empory okalające wnętrze kościoła oraz 40-głosowe organy z 1927 roku. W skrzydłach transeptu znajdują się barokowe ołtarze boczne – oba wykonane są z drewna, zdobione polichromią i złoceniami. Do 1939 roku znajdowały się one w kościele pw. św. Jakuba. Później zostały przewiezione do Wambierzyc, gdzie dokonano ich renowacji. Wróciły dopiero w latach 1948-1949. W tym czasie wzniesiono neobarokowy ołtarz, w centrum którego umieszczono obraz św. Antoniego pędzla Antona Borna z Wambierzyc. Z tego samego warsztatu pochodzi również obraz Serca Jezusa w ołtarzu bocznym. Wnętrze świątyni rozświetlają wielobarwne okna witrażowe.

Lata 1958-1966 oraz przełom kolejnych dziesięcioleci to okres intensywnych prac remontowych. Wykonano m.in. generalny remont wieży i małej sygnaturki. W 1997 roku urząd miejski sfinansował kupno elektronicznych dzwonów. Zainstalowano także zegar z kurantem. W roku 2000 kard. Henryk Gulbinowicz podarował parafii relikwie św. Antoniego z Padwy, niezłomnego misjonarza i utalentowanego kaznodziei. W ikonografii ten orędownik najuboższych przedstawiany jest z Dzieciątkiem Jezus i chlebem – symbolem dobroczynnej miłości.

W latach 2001-2005 wykonano generalny remont dachu, pokryto go w całości miedzią. W 2006 roku został rozpoczęty remont elewacji kościoła.

Od 1997 roku pieszyckiej wspólnocie przewodzi ks. Edward Dzik.

Lokalizacja

Wyznacz trasę