Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena - Piskorzów
Parafia św. Jana Nepomucena, dekanat Bielawa

W kronikach niewielkiego Piskorzowa wiek XVI zapisał się ważnym wydarzeniem, które świadczyło o umacnianiu się lokalnej wspólnoty w wierze. Wzniesiono tam wówczas kościół parafialny, nad którym dziś sprawuje pieczę jeden z najbardziej popularnych świętych na Dolnym Śląsku – św. Jan Nepomucen. Świątynia wraz z upływem stuleci przeobrażała się – pierwszej przebudowy doczekała się w 1730 roku, a obecne rozmiary osiągnęła w 1921 roku. Najważniejszym akcentem wnętrza tego niewielkiego kościoła jest gotyckie prezbiterium. Na bielonym tle ściany ołtarzowej rysują się złotą barwą dwa relikwiarze ze świętymi szczątkami. Po lewej stronie znajduje się figura św. Jana Nepomucena, a po prawej – Maryja z Dzieciątkiem. Ponad tabernakulum króluje obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy – ważnej orędowniczki wszystkich ziemskich spraw. Pozostałą część świątyni budują prostokątna nawa – z płaskim i drewnianym stropem oraz zakrystia. Tylna ścianę zajmuje obszerny chór wsparty na czterech filarach. Poza kamiennym murem kościelnym znajduje się krzyż pokutny – zadośćuczynienie po dawnej przewinie.

Parafia św. Jana Nepomucena była erygowana w 1967 roku. Swoją obecną nazwę nosi od 1994 roku. Wcześniejsza brzmiała: „Parafia św. Bartłomieja w Rościszowie z siedzibą w Piskorzowie”. Wcześniej zarówno Rościszów jak i Piskorzów były filiami parafii w Pieszycach.

W połowie XIV wieku na Śląsku rozwinął się żarliwy kult praskiego biskupa – Jana z Nepomuka, znanego głównie jako św. Jan Nepomucen. Męczennik został zrzucony z Mostu Karola do Wełtawy na rozkaz czeskiego władcy Wacława IV Luksemburskiego – prawdopodobnie karę tę wymierzono za… dochowanie tajemnicy spowiedzi. Dzięki temu św. Jan stał się również symbolem powściągliwości w słowach oraz – z racji okoliczności tragicznej śmierci – opiekunem chroniącym przed powodziami. Na Dolnym Śląsku, leżącym wówczas w granicach Korony Czeskiej, zaczęły się pojawiać – i to na skalę „masową” – pomniki, kapliczki i kościoły poświęcone świętemu biskupowi. Jego beatyfikację datuje się na rok 1721 lub 1723, a kanonizację – na 1729.

Wspólnotę w Piskorzowie po dotychczasowym proboszczu ks. Stanisławie Wójciku prowadzi od niedawna ks. Krzysztof Herbut. Do parafii należą miejscowości Bratoszów, Lasocin, Padole, Potoczek i Rościszów, gdzie znajduje się kościół filialny. W sercu tej niewielkiej wspólnoty codzienną posługę podejmują członkowie Żywego Różańca, Straży Honorowej oraz liturgicznej służby ołtarza.

Lokalizacja

Wyznacz trasę