Kościół parafialny pw. Królowej Różańca Świętego - Dzierżoniów
Parafia Królowej Różańca Świętego, dekanat Dzierżoniów

Dwudziestoletnia historia parafii Królowej Różańca Świętego, choć niedługa, usiana jest licznymi wyrzeczeniami zarówno wiernych, jak i duszpasterzy. Dzięki temu na Wzgórzu Ojca Świętego Jana Pawła II wznosi się dzisiaj świątynia, której patronuje Matka Boża – orędowniczka modlitwy różańcowej. Jak drobne i niepozorne są paciorki różańca, tak i pospolita była codzienność budowniczych kościoła. Z chwilą ustanowienia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego 27 czerwca 1988 roku – najpierw ks. Marian Lewandowski, a później ks. Zygmunt Kokoszka żyli głownie troską o jak najszybsze wzniesienie Domu Bożego dla rozwijających się osiedli – Błękitnego, Jasnego, Młodych i Różanego. Asumpt do podjęcia budowy dał nieco wcześniej ks. Sylwester Irla – dzięki niemu wzniesiono obiekt katechetyczny, którego wielofunkcyjna sala zaczęła pełnić rolę kaplicy mszalnej. Nowa parafia, wydzielona ze wspólnoty św. Jerzego i Chrystusa Króla, została erygowana 1 września 1988 roku.

Plac pod budowę przyszłego kościoła poświęcił 20 kwietnia 1991 roku kard. Henryk Gulbinowicz. Projekt świątyni powstał w kłodzkiej pracowni architekta Andrzeja Webera, plan konstrukcyjny wykonał Kazimierz Rzewuski. Budowę poprowadził parafianin Marian Niemiec, który służy wspólnocie bezinteresowną pomocą do dziś. Wystrój wnętrza zawdzięczamy Jerzemu Leszkowiczowi. Dzięki sprawnie prowadzonym pracom 8 czerwca 1992 roku kard. Gulbinowicz mógł poświęcić świeże fundamenty oraz dzwon o imieniu „Maria”.

W trakcie oczekiwania na nowy Dom Boży parafia prowadziła prężne życie duchowe. W 1990 roku pierwsze Misje Święte wygłosili ojcowie dominikanie. Cztery lata później wspólnota doczekała się peregrynacji Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. W 1995 roku poświęcono malowane stacje Drogi Krzyżowej, które ufundowała Eleonora Napiórkowska. Kolejne przystanki wyznaczające bolesną drogę Jezusa, poświęcone w 2007 roku przez biskupa świdnickiego Ignacego Deca, znajdują się na zewnątrz kościoła – płyty z zapisem ostatnich chwil ziemskiego życia Zbawiciela przytwierdzone są do kamieni, wydobytych z ziemi podczas wykopów pod fundamenty. Poświęcenie nowego kościoła – „Na chwałę Boga, ludziom na zbawienie i aby ślad wiary dla potomnych został” – dokonało się 24 maja 1997 roku. Uroczysta konsekracja zapisała się w kalendarzu datą 23 listopada 2003 roku. Podczas liturgii, której przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz, złożono w ołtarzu relikwie św. Ojca Pio.

W ołtarzu głównym umieszczono figurę Matki Bożej, która lewą ręką podtrzymuje Dzieciątko, a w prawej trzyma różaniec. Jej stopy wsparte są na kuli ziemskiej. W prezbiterium, nad ołtarzem, wznosi się rzeźba Ukrzyżowanego. Światło, przenikające do wnętrza świątyni, rozpraszają barwne okna witrażowe.

Lokalizacja

Wyznacz trasę