Kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego - Jaźwina
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego, dekanat Dzierżoniów

Jaźwina, dawniej Langseifersdorf, została założona jako wieś kościelna i parafialna w okresie średniowiecza. Pierwotną – drewnianą świątynię zastąpiła około 1400 roku kamienna. Późniejsze plany postawienia nowego kościoła zakończyły się dobudowaniem do już istniejącego południowej nawy bocznej i wieży. W połowie XVI wieku kościół przejęli na własność ewangelicy – w ręce katolików powrócił w 1654 roku. Ze stanu częściowej ruiny wydobył go kolejny właściciel Jaźwiny – Adam Leonhard von Dobschütz. Gdy rozpoczynano odbudowę, stały tylko mur boczny i niezadaszona wieża. Prace zakończono w 1692 roku, chociaż nadal w miejscu chóru rosły krzaki i drzewa – szumiący psalmiści.             

Kościół jest orientowany, murowany, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium nakrytym sklepieniem kolebkowym. Od strony zachodniej wznosi się wieża, a w jej sąsiedztwie można dostrzec kaplicę zmarłych z renesansową płaskorzeźbą. Przedstawia ona dziecko z klepsydrą, wsparte na trupiej czaszce. Łaciński napis obwieszcza: „Dzisiaj mnie, jutro tobie. Nadzieja wiecznego życia”. Wyposażenie kościoła odpowiadało duchowi schyłku renesansu i początku baroku. Uwagę zwraca Kaplica Krzyżowa, w której znajduje się rzeźba grupowa Ukrzyżowania Chrystusa z 1691 roku. W 1810 roku wnętrze wzbogacono m.in. o pięknie rzeźbiony ołtarz św. Barbary i Drogę Krzyżową z dzierżoniowskiego Propsteikirche, zaś ze świdnickiego kościoła kapucynów pozyskano tabernakulum. Pierwotnie ołtarz główny zawierał obraz Wniebowstąpienia Pańskiego, ponad którym umieszczony był obraz Świętej Trójcy i Świętego Jana. W 1930 roku wnętrze świątyni zostało odrestaurowane – wykonano wówczas nowy ołtarz, ponad którym znajduje się okno witrażowe przedstawiające wniebowstąpienie Pana Jezusa. Po obu stronach znajdują się barokowe figury św. Piotra i św. Pawła. W dolnej zasłonie ołtarza widać rzeźbioną Ofiarę Melchizedeka.

Ambona z 1691 roku przyozdobiona jest postaciami czterech ewangelistów oraz obrazem Anna uczy swoją córkę Marię. Ważną częścią wystroju jest m.in. chrzcielnica z ośmiokątnym trzonem. Misę wieńczy pokrywa, na której znajduje się Baranek Boży. Cenną pozostałością minionych wieków jest również dzwon z 1686 roku odlany we Wrocławiu.

Nad parafią Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie oraz kościołami filialnymi w Stoszowie oraz Uciechowie od 1983 roku opiekę duszpasterską sprawuje ks. Stanisław Kucharski.          

Lokalizacja

Wyznacz trasę