Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela - Księgnice Wielkie
Parafia św. Jana Chrzciciela, dekanat Piława Górna

Księginice Wielkie, wieś położona na południowych stokach Wzgórz Dębowych, stały się parafią całkiem niedawno – 28 czerwca 1972 roku wskutek podziału parafii Prusy, Łagiewniki i Niemcza powstała miejscowa wspólnota. Niewielka osada zasłynęła jako wieś rodzinna wybitnego teologa luterańskiego Jana Adama Steinmetza.

Kościół parafialny został wzniesiony na przełomie XV i XVI wieku na zrębach wcześniejszej świątyni, wzmiankowanej już w 1295 roku. Murowaną konstrukcję przebudowano w XVIII stuleciu, a restaurowano w XIX. Kościół założony jest na planie prostokąta – od zachodu posiada czworoboczną wieżę zwieńczoną cebulastym hełmem.

Sercem świątyni jest barokowy ołtarz z 1720 roku. W jego nastawie znajduje się obraz z 1672 roku przedstawiający Jana Chrzciciela, zwanego „heroldem Mesjasza”, który podkreślał, że na drodze ku świętości trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy udzielał chrztu pokuty. Za niezłomność i jawność przekonań ściągnął na siebie gniew Heroda II Antypasa. Na żądanie Salome władca Galilei wydał wyrok śmierci na proroka i nakazał przynieść jego głowę na złotej misie. Jan był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele – ceniono go za życie przepełnione ascezą i pokutą oraz za bezkompromisowość.

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z wielbłądziej sierści. Jego atrybutami są baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie lub krzyż.

Pozostałą część wyposażenia kościoła stanowią: drewniana chrzcielnica z 1819 r. oraz barokowa ambona, w narożach której znajdują się postacie czterech ewangelistów.

Od 1994 roku funkcję proboszcza pełni ks. Piotr Krzywania. Główne stowarzyszenia, działające w księginickiej wspólnocie to Żywy Różaniec, Eucharystyczny Ruch Młodych oraz Liturgiczna Służba Ołtarza. Parafia obejmuje kilka miejscowości – Wilków Wielki i Sienice z kościołami filialnymi oraz Chwalęcin i Kietlin.

Lokalizacja

Wyznacz trasę