Kościół parafialny pw. św. Mikołaja - Pszenno
Parafia św. Mikołaja, dekanat Świdnica-Wschów

Pszenno to duża wieś rozlokowana na wschód od Świdnicy, nad rzeką Piławą. Jej nazwa stanowi bezpośrednie odwołanie do pszenicy – cennego zboża od wieków uprawianego w okolicy na dość żyznych glebach.

Pierwsze informacje dotyczące tej miejscowości pojawiają się w 1243 roku. O kościele parafialnym wspomina się nieco później – w 1335 roku. Prawdopodobnie pobudowano go w końcu XIV wieku, a rozbudowano i konsekrowano w 1491 roku. Późnośredniowieczną świątynię w roku 1552 rozbudował o zakrystię i wieżę Jakub Droschius.

W 1599 roku ówczesny proboszcz Pszenna – ks. Kasper Fengler przyjął naukę protestancką i zmienił wyznanie. Od tego czasu przez kolejnych trzydzieści lat w kościele były sprawowane nabożeństwa w obrządku luterańskim. Katolicyzm powrócił z chwilą objęcia placówki przez jezuitów, którzy sprawowali opiekę duszpasterską nad parafią aż do 1773 roku.

Najstarszą cześć kościoła stanowią trójprzęsłowa nawa główna i chór wschodni oraz kwadratowe prezbiterium, nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Z późnogotyckiej przebudowy pochodzi część południowa oraz sklepienie krzyżowe w nawie głównej.

Wnętrze ubogacają: obraz Ecce homo oraz całopostaciowe nagrobki z lat 1540-1619. Do dziś funkcjonują także 12-głosowe organy. W prezbiterium znajduje się neogotycki ołtarz główny. Z kolei ołtarz boczny reprezentuje styl rokoko i zawiera obraz Matki Bożej Wniebowziętej.

Wśród rzeźb zdobiących wnętrze znajduje się podobizna patrona parafii. Postać św. Mikołaja – ze względu na otaczający ją nimb dobroci i wielkoduszności – stała się niezwykle popularna. Wizerunek biskupa utrwalało wielu cenionych malarzy i rzeźbiarzy, wśród nich Tycjan. Za najstarszy wizerunek śwętego – datowany na VI wiek – przyjęło się uważać ten znajdujący się w jednym z kościołów Beyrutu. W Polsce kult św. Mikołaja można przeliczyć na ilość świątyń noszących jego wezwanie – jest ich aż 327. Biskup Miry otaczał opieką panny, marynarzy, rybaków, dzieci, więźniów i piekarzy. Wzywany był również we wszystkich naglących potrzebach.

Po II wojnie światowej w historii parafii zapisało się kilku kapłanów – m.in. ks. Franciszek Łojek, ks. Emilian Fiałkowski, ks. Józef Krysowski, ks. Jan Hanicz, ks. Kazimierz Mihilewicz.  Od 2003 roku proboszczem wspólnoty jest ks. Kazimierz Gniot. W Kościele rozwija się Żywy Różaniec i Kult Miłosierdzia Bożego.

Lokalizacja

Wyznacz trasę