Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych - Strzelce
Parafia Wszystkich Świętych, dekanat Świdnica-Wschów

Strzelce – położone malowniczo na wschodnim krańcu Równiny Świdnickiej – sięgają korzeniami czasów zamierzchłych, co najmniej XII wieku. Pierwsze wzmianki dotyczące kościoła parafialnego pochodzą z 1335 roku. Na ten czas przypada na Śląsku bujny rozkwit gotyku, który zapisuje się charakterystyczną linią w bryłach większości świątyń. Także i ta – pod wezwaniem Wszystkich Świętych – jest orientowana, jednonawowa, wzniesiona z kamienia łamanego. Prezbiterium nakryto sklepieniem krzyżowo-żebrowym podbitym czerwonymi i złocistymi gwiazdami.

            Najcenniejszym skarbem strzeleckiego kościoła są malowidła datowane na około 1360 rok, unikatowe polichromie – święte postaci, sceny zbiorowe oraz cykl chrystologiczny. Wśród nich króluje apokaliptyczny wizerunek Chrystusa Sędziego. Pantokrator siedzi na rozpostartym łuku tęczy, a nagie – poranione stopy opiera na kuli ziemskiej na której to przedstawione są trzy kontynenty.A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody…Ta barwna biblia pauperum zapisana na spękanym murze służyła do odczytania najważniejszych prawd wiary. Obraz utrwalał słowo mówione do tego stopnia, iż ukuto sentencję – „wiara pochodzi także z patrzenia”. Naścienne malowidła wydobyto w pełni blasku dopiero w 1905 roku.

Na łuku tęczowym bezimienni artyści przedstawili sylwetki dwóch proroków – Daniela i Izajasza - oraz dwóch królów – Dawida i Salomona. Dużą wartość prezentuje także zespół gotyckich i barokowych rzeźb – Matki Boskiej Bolesnej, św. Anny Samotrzeć i św. Marii Magdaleny. Do rzędu strzeleckich perełek pretenduje również chrzcielnica o ośmiobocznej czaszy z 1 poł. XVI wieku.

            Ingerencja sił natury spowodowała, że w 1961 roku – podczas naprawy konstrukcji wieży – odnaleziono dokumenty zawierające historię jej budowy. Dzięki temu wiadomo, że została ona wzniesiona na początku XVII wieku przez prałata Bartłomieja Fudisa.

            W 1947 roku Strzelce zostały podzielone i przeszły pod zarząd administracyjny sąsiednich ośrodków. Dopiero 11 lat później do grona zasłużonych duszpasterzy dołączył obecny proboszcz parafii – ks. Tadeusz Dudek, który już na początku musiał zmagać się m.in. z koniecznością natychmiastowych remontów oraz lokalnymi antagonizmami. Dziś wspólnota, wywodząca się m.in. spośród dawnych mieszkańców okolic Czortkowa, Miechowa i Buczacza, tworzy kolejny rozdział w dziejach tej śląskiej parafii, do której należy pięć wsi – Strzelce, Tworzyjanów, Krasków oraz Szczepanów i Gola Świdnicka z ich kościołami filialnymi.

Lokalizacja

Wyznacz trasę