Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca - Śmiałowice
Parafia św. Wawrzyńca, dekanat Świdnica-Wschów

Parafia w Śmiałowicach została erygowana w XIV wieku. Burzliwy czas reformacji przyniósł poważną zmianę – opiekę duszpasterską nad wspólnotą przejął protestancki pastor. W ręce katolików powróciła w 1667 roku. Począwszy od XVIII wieku stała się ośrodkiem, w którym urzędował samodzielny duszpasterz. Od 1900 roku ożywioną działalność prowadziły tu elżbietanki, prowadząc ambulatoryjną opiekę nad chorymi. Parafię utworzono 15 lipca 1912 roku.

Pierwsze wzmianki o świątyni pojawiają się około 1318 roku. Obecną – murowaną budowlę wzniesiono w 1500 roku w stylu renesansowym. Ślady przebudowy pochodzą z 1925 roku. Jednonawowy kościół z wieżą od zachodu posiada kwadratowe prezbiterium zakończone półkolistą absydą. Wnętrze kryje barokowy ołtarz z gotycką rzeźbą Madonny, której towarzyszą postaci św. Wawrzyńca z kratownicą oraz św. Sebastiana. Istotnymi elementami wyposażania są obrazy olejne z 1498 roku wykonane na desce, przedstawiające scenę Nawiedzenia oraz wizerunek patrona parafii św. Wawrzyńca. Należną sobie cześć odbiera również św. Jan Nepomucen – którego kult jest niezwykle popularny na południu Polski. Warto również wspomnieć o 13 całopostaciowych nagrobkach.

Kościół w czasie II wojny światowej i jeszcze kilka lat po jej zakończeniu znajdował się pod opieką księży z parafii Pszenno. Od 2000 roku urząd proboszcza sprawuje ks. Marian Lewandowski. Pracę na rzecz wspólnoty ofiarnie pełnią także członkowie Żywego Różańca oraz liturgicznej służby ołtarza.

Lokalizacja

Wyznacz trasę