Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli - Świdnica
Parafia św. Andrzeja Boboli, dekanat Świdnica-Zachód

Kościół parafialny, któremu patronuje święty męczennik Andrzej Bobola, znajduje się w gmachu należącym wcześniej do „Fundacji Kessla”. Adolf Kessel, zamożny urzędnik, na mocy swego testamentu zapisał należący do niego majątek miastu. Wykonawcy jego ostatniej woli przeznaczyli część pieniędzy na założenie fundacji, której celem było otoczenie opieką socjalną i wykształcenie ubogich sierot oraz dzieci miejscowych tkaczy. Na powierzchni prawie siedmiu hektarów zbudowano w latach 1905-1907 sześć budynków: szkołę, dom mieszkalny dla personelu, internat dla chłopców, internat dla dziewcząt, budynek gospodarczy i salę gimnastyczną z wieżą zegarową. Przez kolejne lata fundacja funkcjonowała z większym lub mniejszym powodzeniem i dopiero po zakończeniu II wojny światowej należący do niej teren został przejęty przez Armię Czerwoną. Po opuszczeniu Świdnicy przez wojska radzieckie, jesienią 1991 roku, ks. Stanisław Pasyk podjął starania o przydzielenie parafii św. Józefa budynku z wieżą zegarową. Jego zabiegi zostały zwieńczone sukcesem – należało „jedynie” przystosować pomieszczenia do potrzeb sakralnych. Mieszkańcy większość prac wykonali w czynie społecznym – dzięki temu cztery lata później świątynia była prowizorycznie gotowa. Do rangi kościoła parafialnego została podniesiona dekretem kard. Henryka Gulbinowicza, który 23 czerwca 1995 roku erygował nową wspólnotę, wydzielając ją z parafii św. Józefa. Funkcję pierwszego proboszcza objął ks. Andrzej Szyc. Czekało go nie lada zadanie – należało wyremontować kościół wraz z plebanią.

            W kolejnych latach, dzięki wielkiej ofiarności parafian, kościół wzbogacił się m.in. o nowe witraże. W 2006 roku w oknach prezbiterium pojawiły się „szklane obrazy” przedstawiające czterech ewangelistów. Zadbano również o remont wieży i upiększenie elewacji frontowej kościoła.

            Rok 2001 zwieńczyły nowe dokonania – kard. Henryk Gulbinowicz uroczyście poświęcił tabernakulum oraz świetlicę socjoterapeutyczną Caritas, znajdującą się w pomieszczeniach na plebani. Wystrój świątyni zaprojektował i w dużej mierze również wykonał Roman Kraszewski.

Jednym z owoców pielgrzymki do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach było pozyskanie dla parafii relikwii św. Siostry Faustyny oraz postawienie ołtarza Miłosierdzia Bożego. Oprócz niego w świątyni znajduje się również ołtarz poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy i figura patrona – św. Andrzeja Boboli.

            Od 2002 roku opiekę duszpasterską nad parafią sprawuje ks. Edward Szajda.

Lokalizacja

Wyznacz trasę