Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - Świdnica
Parafia NMP Królowej Polski, dekanat Świdnica-Zachód

Kamień węgielny pod budowę kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Prądzyńskiego wmurowano 1 października 1989 roku. Jednak zaczyn prawdziwej wspólnoty dojrzewał znacznie wcześniej. Dzięki determinacji ks. Stanisława Pasyka, proboszcza parafii św. Józefa, oraz mieszkańców Osiedla Młodych i członków tworzącej się „Solidarności” wojewoda wałbrzyski wydał zezwolenie na wzniesienie nowej świątyni. Parafię 6 stycznia 1981 roku erygował abp Henryk Gulbinowicz. Jeszcze w tym samym roku na placu budowy rozpostarł swoje ramiona krzyż – wyznaczając duchową przestrzeń młodego świdnickiego kościoła. Ksiądz Pasyk podjął się heroicznego jak na owe czasy wyzwania – budowy Domu Bożego. Wspierał go w tym dziele brat – Roman Pasyk.

W 1983 roku obowiązki proboszcza przejął ks. Kazimierz Jandziszak. Rok później ten nieustraszony kapłan stanął za sterami budowy kościoła, który powstawał według projektu architekta Mariana Tunikowskiego i konstruktora Wojciecha Święcickiego. Potężna świątynia zwieńczona krzyżem niestrudzenie wspinającym się ku niebu zbudowana jest na planie ośmioboku. Ośrodek duszpasterski – obok kościoła głównego i tygodniowego – tworzą także dom parafialny oraz plebania. Wystrój wnętrza to dzieło ks. kanonika Czesława Mazura z Wrocławia. Stacje Drogi Krzyżowej, rzeźby Chrztu Chrystusa w rzece Jordan oraz Chrystusa Zmartwychwstałego powstały w pracowni cenionego bielskiego artysty Mieczysława Hańderka. W ołtarzu głównym króluje zatroskane oblicze Czarnej Madonny ozłocone bogatą ornamentyką.

Świątynia otworzyła swoje podwoje dla wiernych w 1994 roku podczas peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystościom tym przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz, który towarzyszył wiernym w najważniejszych chwilach – podczas poświęcenia potężnych dzwonów (o łącznej wadze 2540 kilogramów) oraz obrzędu konsekracji, której dokonał w 2001 roku.

Dziś Kościół rośnie mocą parafian, którzy podejmują posługę w licznych wspólnotach i stowarzyszeniach katolickich – Rodzinie Różańcowej, Trzecim Zakonie św. Franciszka, Apostolstwie Dobrej Śmierci, Odnowie w Duchu Świętym, Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Komunii i Wyzwoleniu oraz w kręgach Domowego Kościoła. Liturgiczną służbę ołtarza stanowi prawie osiemdziesięcioosobowa grupa kandydatów, ministrantów, lektorów, ceremoniarzy oraz chór parafialny i schola dziecięca. 

Lokalizacja

Wyznacz trasę