Kościół parafialny pw. św. Jadwigi - Ząbkowice Śląskie
Parafia św. Jadwigi, dekanat Ząbkowice Śląskie-Południe

Sadlno – wieś znajdująca się obecnie w granicach administracyjnych Ząbkowic Śląskich – leży w dolinie rzek Budzówki i Zatoki. Fundacja tutejszej parafii sięga XIII wieku i wiąże się z osobą samej Jadwigi Śląskiej. Według legendy, około 1200 roku na wzgórzu, gdzie znajduje się dzisiejsza świątynia, przebywała księżna Jadwiga – żona Henryka Brodatego. Silniejszy podmuch wiatru zerwał jej z głowy zasłonę, co odczytano jako wyraźny znak Boży. Dla upamiętnienia tego zdarzenia postanowiono wybudować kościół. Pierwsza drewniana kaplica powstała około 1204 lub 1208 roku i została poświęcona św. Witowi. Dokument biskupa Tomasza z 1240 roku informował już o istnieniu w Sadlnie drewnianego kościoła parafialnego i wymieniał jego pierwszego proboszcza – Aleksandra.

Połowa XV wieku przyniosła kres istnienia i funkcjonowania dotychczasowej budowli – chylący się ku upadkowi kościółek został rozebrany. Podczas prac znaleziono deskę informującą o tym, że świątynia była wzniesiona z fundacji św. Jadwigi. W latach 1468-1482 został wybudowany nowy kościół – tym razem już z kamienia. Jego fundatorem był prawdopodobnie biskup wrocławski Rudolf. Czas między 1560 a 1629 rokiem to okres przejęcia świątyni przez protestantów. W latach 40. XVIII wieku spękane mury świątyni zaczęły stanowić poważne zagrożenie dla wiernych. Zdecydowano się na fundację nowej świątyni. Po rozbiórce wiekowych – gotyckich murów w 1754 roku rozpoczęto budowę kolejnego kościoła, który został poświęcony 15 października 1756 roku – w dniu św. Jadwigi.

Kościół w Sadlnie jest przykładem architektury barokowej – to budowla jednonawowa, z wieżą górującą od zachodu i wyższym prezbiterium, zakończonym trójbocznie. W latach 1750-1760 zbudowano drewniany ołtarz główny w stylu rokoko. Jego serce stanowi obraz patronki świątyni pędzla Müllera z Monachium. Piękne freski, pokrywające kopulaste sklepienie kościoła, zostały namalowane przez malarza Steinera z Nysy w 1758 roku. Dobór scen wyraża typowy program kontrreformacyjny: kult Trójcy Świętej, Najświętszej Maryi Panny i św. Jadwigi. Wnętrze było restaurowane w XIX wieku m.in. przez ząbkowickiego malarza Karola Krachwitza, który wykonał zdobienie i złocenie ołtarzy. W 1992 roku utworzono lapidarium.

Nad ząbkowicką wspólnotą czuwają duszpasterze – ks. Jan Sroka oraz ks. Bogdan Wolniewicz. W parafii działają grupy, m.in. Żywy Różaniec, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas czy Koło Radia Maryja.

Lokalizacja

Wyznacz trasę