Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła - Sieroszów
Parafia św. Michała Archanioła, dekanat Ząbkowice Śląskie-Północ

Pierwsze zapiski dotyczące kościoła w Sieroszowie sięgają 1400 roku. W połowie XV stulecia, kiedy pieczę nad wsią sprawowała rodzina von Seidlitz, stał się kościołem protestanckim. Świątynia w 1653 roku powróciła w ręce katolików, mimo że wszyscy mieszkańcy Sieroszowa byli ewangelikami. Ponad pół wieku później niewielki kościółek stał się świątynią parafialną dla trzech wsi – musiano go wówczas powiększyć. Przebudowa, która objęła prezbiterium, kaplicę i zakrystię, nastąpiła w latach 1747-1749. Restaurowano także wieżę, na której znajdują się dwa dzwony – starszy z 1760 roku i młodszy XIX-wieczny. Hełm wieńczy ozdobna chorągiewka z datami „1749” i „1801”.

            Wnętrze kościoła, z zaakcentowanym łukiem tęczowym i sklepieniem kolebkowym, nawiązuje do stylu barokowego. Na wysokościach – zawieszona niejako w powietrznej przestrzeni – spoczywa ambona ubrana w kształt łodzi Piotrowej, z której Chrystus wygłaszał kazanie na jeziorze Genezaret. Na jej pokładzie widać zapracowane postaci apostołów – Jakuba i Jana, wyciągających sieć pełną ryb, oraz Piotra stojącego za sterami. Całość realizacji nawiązuje do pamiętnego wezwania Jezusowego – iż apostołowie „ludzi łowić będą”. Na dziobie umieszczony jest pozłacany kartusz z herbem opactwa henrykowskiego oraz inicjałami fundatora. Ambona z Sieroszowa, wykonana w warsztacie rzeźbiarza Ludwika Jaschke w 1772 roku, jest jedną z czterech zachowanych tego typu kazalnic na Śląsku.

            Pięknie prezentuje się również XIX-wieczny ołtarz główny – stylizowany na formę barokową. Umieszczony w centrum obraz przedstawia patrona parafii – św. Michała Archanioła w chwili triumfu – przebijającego włócznią szatana. Asystują mu postaci św. Augustyna i św. Tomasza. Uwagę przykuwa również rokokowy prospekt organowy i chór muzyczny z XVIII wieku. Prezbiterium rozświetlają dwa witraże z 1905 roku. Południową ścianę kościoła zdobią XIX-wieczne płyty nagrobne – ponad nimi znajduje się pozostałość zegara słonecznego.

            Kościół obramowany jest murem cmentarnym, w który wkomponowana jest zabytkowa część bramna z XVII wieku. Niedaleko świątyni znajdują się fundamenty zniszczonego pomnika ofiar I wojny światowej oraz budynek dawnej plebanii, w którym wcześniej znajdowała się szkoła. Przed murem stoi okazały pomnik z grupą Ukrzyżowania o późnobarokowej formie.

Od 15 sierpnia 2000 roku ojcem parafii jest ks. Daniel Słowik. W świątyni wzrasta Żywy Różaniec, Eucharystyczny Ruch Młodych, chór parafialny oraz liturgiczna służba ołtarza.

Lokalizacja

Wyznacz trasę