Kościół parafialny pw. Świętych Piotra i Pawła - Zwrócona
Parafia św. Ap. Piotra i Pawła, dekanat Ząbkowice Śląskie-Północ

Kościół w Zwróconej datuje się na około 1220 rok. Najprawdopodobniej świątynię ufundował książę Henryk Brodaty. Budowla nie przetrwała zbyt długo – została zniszczona podczas najazdu mongolskiego. Z ruin podniesiono ją w 1242 roku. Zwrócona, która przez wieki była siedzibą parafii, obejmuje dziś kilka miejscowości: Bobolice i Brodziszów – z kościołami filialnymi oraz Rakowice, Siodłowice i Szklary Wieś.

Zabytkowa świątynia jest budowlą gotycką – z kolei jej wyposażenie nosi znamiona stylu barokowego. Na XVI wiek szacuje się zachowane do dziś kamienne mury korpusu i prezbiterium. Plan kościoła opiera się na konstrukcji jednonawowej z prosto zamkniętym chórem. Cennym śladem tamtego okresu jest wczesnogotycki portal w kruchcie południowej. Drugi portal – późnogotycki – umieszczono w przyziemiu wieży. Jego powstanie związane jest z budową tej części świątyni i przypada na rok 1500. Pół wieku później dokonano renesansowego przekształcenia wnętrza kościoła – powstał wówczas oryginalny strop wykonany z drewna, na którym odmalowano prawdę piętnastu tajemnic różańcowych. W 1689 roku wzniesiono kaplicę południową – jej fundatorem był proboszcz, ks. Jerzy Welzel. W XVIII wieku pojawiły się kolejne dobudówki – wśród nich kruchta i kaplica od strony północnej. Z lat 1707-1727 pochodzi nowy – barokowy wystrój wnętrza.

Jednym z piękniejszych i cenniejszych elementów wyposażenia jest późnogotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z 1591 roku. Jej obecność w Zwróconej do dziś jest niewyjaśniona. Jedni utrzymują, że znajdowała się ona w ołtarzu głównym, inni nazywają ją „Madonną z Brodziszowa”. Z połowy XVIII wieku pochodzą kolejne części wystroju – ołtarz główny oraz obraz, na którym przedstawiono patronów kościoła i flankujące go figury św. Katarzyny i św. Barbary. W górnej części znajduje się płótno z Pokłonem Trzech Króli. Klasycystyczne ołtarze boczne pochodzą z nieco późniejszego okresu (1800 rok) i poświęcone są dwóm wielkim postaciom, które połączył Jezus – św. Janowi Nepomucenowi oraz św. Józefowi. Wśród postaci figuralnych przedstawiono, umieszczonych na konsolach, stoją rzeźby św. Jana Nepomucena, św. Antoniego, św. Błażeja oraz św. Mikołaja. Uwagę przykuwają także organy z warsztatu Antoniego Junga z Lądka oraz barokowa chrzcielnica wykonana z czarnego marmuru. Kościelne mury noszą w sobie kilka tablic epitafijnych – m.in. miejscowych proboszczów. Ostatnim ojcem wspólnoty jest ks. Krzysztof Ziobrowski, który pełni tę funkcję od 1999 roku. Kontakt z parafią możliwy jest także pod adresem internetowym – www.parafiazwrocona.w.interia.pl.

Lokalizacja

Wyznacz trasę